Tenint en compte tots els factors i condicions analitzades i considerades, podem determinar la solidesa del nostre projecte i garanties d'establiment, essent desitjable que es mantingui i prolongui durant un període molt ampli i amb bones perspectives de futur.