Anàlisis del sector turístic

2019 consolida la desacceleració en el creixement de l’activitat turística a Espanya fins al +1,5%, per sota del dinamisme de l’econòmica espanyola (+2,0%) per segon any consecutiu. El balanç final és lleugerament més positiu del previst per el millor desenvolupament respecte a l’esperat del quart trimestre de 2019.

El turisme en el 2019 manté la seva capacitat de generació de treball (+3,5%), 1,2 punts per sobre la de resta de sectors (+2,3%), tot i una preocupant caiguda de la productivitat i l’augment dels costos laborals (+2,8%), per l’esforç en les pujades dels últims convenis i l’impacte de la pujada del Salari Mínim Interprofessional.

La demanda nacional exerceix de motor de creixement de l’activitat turística a Espanya. Tots els seus indicadors creixen en 2019 per sobre dels registres de 2018 (pernoctacions en el total d’allotjaments reglats +2,6%).

Positiu patró de conducta impulsora de l’augment de l’impacte econòmic del turisme estranger en Espanya; pugen els ingressos (+3,3%) per la millora de la despesa diària (+6,1%), gracies especialment al creixement d’arribades de llarga distancia, amb Japó com a país amb major creixement (+25,7%).

Les vendes de les empreses turístiques creixen en 2019 el +3,5% i els resultats un +3,3%, amb cada dia més notables diferencies a favor de les empreses i destinacions que han invertit en la diferenciació de la seva oferta de producte i les localitzades en destinacions urbanes, més afavorides per la demanda que els vocacionals.

La major conscienciació política envers als múltiples efectes adversos del creixement descontrolat dels habitatges d’ús turístic per part de CC.AA. i ajuntaments, comença a posar un ordre a la seva evolució.

Índex de confiança turística empresarial en el sector de l’allotjament (ICTUR)

Font: Enquesta de Confiança Turística Empresarial, Exceltur

 

Despesa en innovació i empreses innovadores. Hostaleria. Catalunya. 2018

Despesa en activitats innovadores (milers d'euros) % empreses amb despesa en activitats innovadores l'any de referència % empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci en el període % empreses amb innovacions de producte en el període % empreses amb innovacions de processos de negoci en el període
8.474,0 12,1 12,9 3,4 12,5

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta sobre innovació a les empreses de l’INE