Perspectives del sector

En un context de menor incertesa sanitària, però encara sense visibilitat empresarial, el IV trimestre es veurà condicionat per l’èxit i avançament de l’aixecament i harmonització de les restriccions a la mobilitat internacional més enllà de la Unió Europea, l’impacte final de l’escalada dels preus de l’energia i petroli sobre les rendes de les llars i sobre els marges empresarials, junt a un menor nombre de desplaçaments per motius laborals, davant la gradual adopció de solucions digitals i fórmules híbrides, que estan condicionant l’evolució d’alguns segments determinats del turisme de negocis.

Factors que afavoriran la reactivació Factors que frenaran la reactivació
Millora dels nivells d’incidència de la pandèmia a les destinacions, junt a l’avanç en el procés de vacunació a Espanya i als mercats emissors. Manteniment de les restriccions de viatges no essencials a mercats de llarg radi asiàtics
Adopció completa del passaport verd digital en viatges intraeuropeus, a més de la superació del sistema de semàfor del Regne Unit amb un marc de major certesa per a l’organització dels viatges per al mercat britànic El context d’increment de les despeses energètiques i especialment del preu del petroli que impactarà sobre els marges empresarials, la renda de les famílies i l’encariment dels desplaçaments turístics
El final de les restriccions d’Estats Units als països europeus apunta a una major reactivació de la connectivitat i el turisme de llarg radi La major presència en l’estructura de demanda del turisme internacional i llarg radi en ciutats, amb major volatilitat i incertesa associada
Les recerques relacionades amb viatges a Espanya des de mercats emissors suggereixen un increment de la intenció de viatge dels turistes europeus cap a Espanya, segons revelen les dades de Google Destination Insights L’adopció del teletreball i mitjans digitals per a trobades i reunions que impacta sobre el número de desplaçaments per motius de treball
  Procés encara no finalitzat de la recuperació econòmica en mercats emissors

Madrid (-30,0% vs IVT19) i Barcelona (-35,2% vs IVT19), juntament amb les destinacions turístiques urbanes andaluses (-27,4% vs IVT19) i basques (-31,4% vs IVT19) més internacionalitzades, anticipen caigudes de facturació encara entorn del -30% sobre els valors pre-crisis sanitària, per la dependència del turisme de negoci i llarg radi, dins d’un context de falta de visibilitat a més d’un mes vista.

La majoria d’empresaris turístics anticipa una recuperació de nivells de facturació previs a la crisis COVID-19 a partir del segon semestre de 2022 o 2023

Percentatge d’empresaris que esperen recuperar nivells de facturació de 2019. En %

Font: Perspectives turístiques Nº78 Octubre 2021, Exceltur

 

Variació interanual de les vendes en T3/2021 i previsions per als mesos de T4/2021
Sector Allotjament. Nivells de facturació. Variació interanual vs 2019. En %

Font: Perspectives turístiques Nº78 Octubre 2021, Exceltur

 

Variació interanual de les vendes en T3/2021 i previsions per als mesos de T4/2021
Catalunya. Nivells de facturació. Variació interanual vs 2019. En %

Font: Perspectives turístiques Nº78 Octubre 2021, Exceltur

 

PIB Turístic nominal a Espanya. Previsió 2021. Milions d’euros corrents
Elaborat per EXCELTUR a partir dels Comptes Satèl·lit (INE)

Font: Perspectives turístiques Nº78 Octubre 2021, Exceltur