Mercat

A tancament de 2019, Catalunya ha disposat de mitjana de 89.967 establiments d’allotjament turístic, entre hotelers, de càmping, turisme rural, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, un 12,7% més que a finals de 2019, i en conjunt s’han ofert pràcticament 1,1 milions de places d’allotjament, un 4,8% més que un any enrere.

La distribució de les places per modalitat d’establiment denota que els habitatges d’ús turístic copsen el volum més elevat (42,7%); seguits dels establiments hotelers (29,4%); càmpings (24,8%); establiments de turisme rural (1,8%) i, finalment, apartaments turístics (1,4%).

La quantitat de places disponibles per tipologia d’allotjament s’incrementa en termes globals respecte d’un any abans, llevat les de càmping que decauen. Les places d’habitatges d’ús turístics són les que augmenten amb més intensitat (+12%).

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Catalunya. 2019

  Establiments Places
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Establiments hotelers 3.040 3.065 3.083 313.788 317.129 318.954
Hotels 1.970 1.997 2.008 284.379 287.891 289.558
Paradors 8 8 8 1.048 1.048 1.048
Balnearis 12 12 12 2.205 2.205 2.205
Hostals i pensions 1.050 1.048 1.055 26.156 25.985 26.143
Càmpings 351 354 351 271.908 270.840 262.346
Turisme rural 2.465 2.482 2.514 19.527 19.809 20.190
Total 5.856 5.901 5.948 605.223 607.778 601.490

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Establiments hotelers. Total. 2003-2020

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

L’activitat per modalitats d’establiment augmenta en termes globals respecte de fa un any, i en els apartaments turístics és on l’increment s’intensifica més. En general, l’afluència per establiment tendeix a accelerar-se en relació amb un any enrere, tret dels allotjaments de turisme rural, on el flux de viatgers es desaccelera i el de les pernoctacions es contrau, i en els albergs decau un xic l’afluència de viatgers.

Distribució de viatgers (esquerra) i pernoctacions (dreta) per establiment. En %
Gener a desembre de 2019

Font: l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades d’EOH, EOAC, EOTR, EOAP i EOAL de l’INE

La tassa anual de l’Índex de Preus Hotelers (IPH) es va situar en el 1,9% al 2019, fet que va suposar 0,3 punts menys que la registrada al 2018.

Les comunitats autònomes que van presentar la mitjana de taxes més alta van ser Catalunya (3,6%), Comunitat de Madrid (3,5%) i Comunitat Floral de Navarra (3,3%).

Tarifa mitja aplicada per habitació ocupada segons categories, en euros

Font: Informe “Conjuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) – Any 2019” (INE)