Forces competitives

Degut a que el concepte de Hakumi és únic i exclusiu a nivell europeu, és necessari diferenciar l'anàlisi en dues comparatives separades:

1. Hotels de proximitat – hotels que tenim a les proximitats, però de tipus occidental

2. Hotels de llunyania – hotels de tipologia més semblant, però ubicats a altres regions