Consideracions prèvies

- La previsió de ventes s'ha calculat en base als preus de temporada baixa (imports més econòmics), sense tindre en compte l'increment del benefici que representen els allotjaments realitzats en les temporades mitja i alta.


- Els preus indicats per als serveis i habitacions, són per al primer any, com a promoció d'obertura. A partir del segon exercici, els preus es podrien incrementar en funció dels resultats, les reserves i l'interès generat.


- Hem calculat com a objectiu de ventes a assolir, una ocupació anual d'un 66,01%, situant-nos en la mitjana d'ocupació de la zona a partir del segon any operatiu, que és un objectiu fàcilment assolible.


- El primer exercici operatiu (inici a partir de l'obertura al públic des de la finalització de les obres), hem calculat que assolirem una ocupació total anual d'un 33,22% (representa un 54% menys de la ocupació anual calculada com a objectiu a assolir).


- No s'han aplicat els beneficis fiscals ni deduccions aplicables per constitució de nova empresa com a projecte emprenedor.


- No s'han inclòs els ingressos per serveis extres, ni les possibilitats de fonts d'ingressos addicionals, per tant els resultats anuals poden millorar amb uns resultats encara més positius.


- Els costos de la inversió inicial, s'han obtingut en base a pressupostos proporcionats directament per proveïdors externs, excepte els costos de la construcció dels edificis, els quals s'han obtingut en el corresponent PEM, gestionat per l'arquitecte del projecte, mitjançant els preus de referència d'edificació de la base de dades del Banc BEDEC/ITeC.


- Durant el temps en que s'executin les accions de construcció i edificació, es realitzarà simultàniament, les tasques de promoció i màrqueting del complex. D'aquesta manera es reduirà significativament el temps necessari per al reconeixement del complex i podrem disposar de la suficient antelació per poder crear la necessitat als usuaris i minimitzar considerablement el temps d'espera per a l'ocupació des de l'obertura física del complex.