Posada en funcionament

Procediment Temps requerit Data d'inici prevista Observacions
Resolució d'obtenció del finançament      
Constitució de la societat 1 mes    
Registre de marca i patents 4 mesos   Tramitació simultània amb tràmit anterior
Tramitació de modificació d'usos dels terrenys 3-6 mesos   Realització simultània amb tràmit anterior
Realització del projecte tècnic definitiu per part de l'arquitecta 1 mes  
Sol·licitud de llicencia d'obra major 3-6 mesos    
Edificació i construcció del complex 6 mesos    
Sol·licitud de llicencia de primera ocupació 1 mes    
Comunicació d'inici de l'activitat 1 dia    
Inici d'activitat    
  1 any i 5 mesos