Accions de màrqueting

Degut a l'alt temps requerit per a l'edificació del complex, durant el temps en el qual s'estigui portant a terme les accions de construcció en les quals no podrem participar activament en el procés d'obra, realitzarem les tasques de promoció i màrqueting del complex, donant a conèixer l'hotel i obrint el període de pre-reserves d'estances i serveis des del mateix moment en que es defineixi una data concreta aproximada i real de la finalització de les obres.

D'aquesta manera podrem reduir significativament el temps necessari per al reconeixement de marca i podrem donar a conèixer el complex amb la suficient antelació per poder crear la necessitat als usuaris i minimitzar considerablement el temps d'espera per ocupació a l'obertura.

Acció Data inici Observacions
Retolació de vehicles A partir de la constitució de l'empresa Visualització de marca als usuaris de les vies que coincideixin amb els vehicles
Fires i esdeveniments Acudirem als actes que es realitzin
Patents i Registres de marques  
Col·laboracions amb entitats, empreses i associacions Durant el transcurs de les obres de la construcció  
Merchandising Visual Es realitzarà el disseny i creació dels recursos amb disseny bàsic (logotip, textos, etc) i que no requereixin fotografies/imatges del complex
Pàgina web i posicionament  
Presència a Xarxes Socials  
Concurs de disseny decoració de les Suites S'iniciarà el concurs en el moment en que es delimitin els espais i distribucions finals de les edificacions
Certificacions i distintius turístics i ambientals Es realitzaran conjuntament al projecte tècnic de l'arquitecta
Merchandising Visual Al finalitzar les obres Es dissenyarà la documentació gràfica al finalitzar les obres per poder incloure material gràfic (fotografies)
Acte d'inauguració Es coordinarà tan bon punt es conegui la data de finalització de les obres
Trobada d'influencers A coordinar
Ofertes i descomptes En funció del rendiment i reserves Es realitzaran les accions corresponents en funció del rendiment i perspectives d'explotació i reserves
Paquets d'experiències
Activitats culturals A coordinar Es coordinarà conjuntament amb les associacions i col·laboradors
Esdeveniments i festivitats especials