Promoció turística

Degut a la singularitat d'aquest projecte, únic a Europa i a les accions de màrqueting i promoció, captació i reconeixement que realitzarem tant a nivell nacional com internacional, es preveu generar una forta repercussió del complex i conjuntament, de la comunitat autònoma que representem i especialment de la població a la qual estiguem ubicats, atorgant una atracció d'activitat turística de caire experiencial:

- Apostarem fortament per un turisme de qualitat, amb interès per la cultura japonesa i respecte dels seus valors, així com interès per el territori i l'entorn.

- Es promourà l'acord i relació amb el Consell comarcal i territorial, així com amb institucions corresponents de les localitats pròximes i d'interès mutu, per tal de promocionar la zona i crear rutes turístiques conjuntes, rutes naturals i de muntanya, culturals i de patrimoni. Aquesta informació serà proporcionada als nostres clients i visitants, així com es vincularà aquestes col·laboracions des de la nostre pagina web.

- Està previst destinar i crear una secció específica de la pàgina web, per oferir informació turística d'àmbit local i regional, oferint possibilitats de rutes turístiques, comercials, naturals i culturals, així com informació relativa als llocs d'interès.

- Si el municipi ho disposa, inclourem els fulletons o catàleg/guia de serveis i informació turística de la localitat, per tal de distribuir-los conjuntament a les nostres accions de  promoció.

- Quan es realitzin festivitats (matsuris), exposicions, actes, exhibicions i esdeveniments al nostre recinte, aquestes seran publicades i promocionades en el major rang de vies de comunicació possible i canals habituals. Està previst que a aquests actes hi acudeixin molts assistents externs (no allotjats a l'hotel) i per aquest motiu es podria aprofitar la circumstància i complementar la seva visita amb altres actes o visites al municipi.

- Si a les proximitats hi ha altres establiments o entitats interessades a col·laborar amb el nostre projecte, que ofereixin activitats o serveis complementaris, es potenciarà la relació i col·laboració mútua, potenciant les àrees d'activitat de la zona.