Sostenibilitat i medi ambient

S'encararà el projecte edificatiu conjuntament amb la gestió del terreny de l'entorn al qual pertany. S'utilitzaran criteris de sostenibilitat i tancament dels cicles de l'aigua i dels materials, tant en la fase de construcció, com en la d'ús i explotació del complex.

Es promocionarà la mobilitat sostenible incloent, al complex la instal·lació de punts de recàrrega gratuïta per als vehicles elèctrics/híbrids corporatius i dels nostres clients.

Es realitzarà el registre i compliment de les normatives relacionades amb la qualitat ambiental i turística, per a l'obtenció del corresponent distintiu i certificat de compliment.