Repercussió i integració social

Un dels pilars del nostre projecte, es basa en la ètica empresarial i el compromís social. Per aquest motiu, alguns dels nostres aspectes ètics que ens identifiquen són:

1. Integritat, realitzarem únicament les activitats públiques que oferim, no realitzarem cap activitat il·legal o no comunicada, així com complirem totes les lleis vigents aplicables, ja siguin laborals, ambientals, civils o socials.

2. No tenim cap interès ocult amb la nostre activitat, ni tampoc cap interès, vincle o preferència contractual amb els terrenys o el municipi, així com tampoc amb els propietaris dels terrenys o l'equip de govern de la localitat.

3. Transparència, es crearà un apartat específic a la nostre pagina web corporativa, on explicarem l'evolució del projecte amb tota claredat, incorporarem documentació gràfica i aportarem la màxima informació possible per tal de que es pugui verificar el compliment dels nostres compromisos, així com l'execució de les accions realitzades.

4. Es crearà una via de comunicació directe, mitjançant la qual tant els nostres clients, com els ciutadans o qui ho desitgi, pugui adreçar-se a nosaltres i obtenir resposta i informació de primera mà envers la seva consulta; aquesta acció podrà ser publicada de manera anònima a la nostre web per al seu coneixement i interès general.

5. Respecte per l'entorn i la societat, mantenint els espais i ajudant a la preservació dels mateixos, així com de la implicació social de la comunitat a la qual representem.

6. Publicació periòdica de les dades relatives a les aportacions socials i ambientals realitzades, per tal de que es pugui comprovar les inversions i accions aplicades.

Addicionalment, i per tal de poder relacionar el nostre projecte amb la societat i veïnat, considerem la realització de les següents propostes:

- Juntes d'informació pública, reunions de participació oberta en les que oferirem informació relativa a l'operativa i marxa de la nostre empresa.

- Jornades d'informació, conscienciació i demostració de les tradicions i cultura japonesa, podent ser realitzades tant en el nostre complex, com a les aules d'estudi de les escoles de la localitat.

- Activitats culturals, realitzades a la plaça central de la vila, per tal d'acostar els costums i tradicions japoneses als ciutadans i al mateix temps, informar de primera mà sobre el nostre complex, mantenint una estreta relació amb els vilatans.

- Participació i col·laboració amb els actes festius del municipi.

- Jornada de portes obertes per als habitants del municipi, per tal de que puguin gaudir un dia dels nostres espais i coneguin el nostre complex.

- Oferiment de serveis d'assessorament, consells i gestions per a les necessitats envers Japó. Podem considerar entre moltes altres, les següents necessitats:

· Turístiques – Assessorament en torn a viatges, vols, reserves, rutes turístiques, èpoques, etc.

· Estudis – Serveis de formació presencial, exàmens d'idioma Noken, etc.

· Comercials – Productes i contactes comercials d'empreses japoneses.

· Empresarials – Serveis de contacte i establishment, serveis de traducció i intèrpret, així com consells en les relacions empresarials.