Valors i codis ètics

És mitjançant el seu gran nivell d'educació com els japonesos han donat lliçons al món en gestió empresarial i molts altres àmbits. Prova d'això, ho trobem fins i tot a la actuació cívica que demostren inclòs en situacions d'emergències per desastres naturals.

El respecte per la tradició històrica i la integració del ser humà amb l'entorn natural són dos dels valors inherents més importants de la cultura japonesa. La nostre activitat econòmica, adopta com a propis aquests valors, convertint-los en premisses i traduint-ho directament als nostres actes.

La nostre pròpia mentalitat i personalitat, recolzen i reforcen els valors per els quals volem reflectir a l'empresa, essent alguns dels més importants que ens identifiquen:

Integritat. Realitzarem únicament les activitats públiques que proposem, no realitzarem cap activitat il·legal o no comunicada, així com al compliment de totes les lleis vigents aplicables, ja siguin laborals, ambientals, civils o socials.

Transparència. No tenim cap interès ocult amb la nostra activitat, ni tampoc cap interès, vincle o preferència contractual amb tercers, així com tampoc amb els propietaris actuals dels terreny o l'equip de govern de qualsevol índole; local, comunitari, estatal, etc.

Crearem i publicarem un apartat específic en la nostre pàgina web corporativa, a on s'explicarà i actualitzarà tota l'evolució i execució del projecte amb tota claredat, incorporant documentació gràfica i aportant la màxima informació possible per a que es pugui verificar el compliment dels nostres compromisos, així com l'execució de les accions realitzades, publicant periòdicament les dades relatives a les aportacions socials, ambientals, etc.

Comunicació directa. Quedarem a la disposició de contacte directe tant amb els nostres clients com amb els ciutadans o qui ho desitgi, per a que pugui dirigir-se a nosaltres i obtenir resposta i informació de primera mà per a la seva consulta; aquesta acció podrà ser publicada de manera anònima, a la nostra web per al coneixement i interès general.

Respecte per l'entorn i la societat, mantenint els espais i ajudant a la preservació d'aquests, així com de la implicació social activa amb la comunitat a la qual representem, promovent juntes i reunions públiques per a la lliure participació ciutadana.

A més d'influir en les nostres operacions empresarials, els nostres valors determinen la nostra participació en la comunitat. Creiem en la importància de presentar a Hakumi com a ciutadà corporatiu exemplar i som conscients de la manera en que les nostres activitats afecten als nostres clients, als socis i treballadors i també al planeta en que vivim.

Volem transmetre cada un d’aquests valors i característiques, reflectint-los de manera inequívoca en la nostre gestió i operativa diària, fent propis aquests valors inherents i traduint-ho de manera directa i inequívoca als nostres clients, associats, treballadors i el conjunt de la societat que ens rodeja, atorgant la perfecció en cada una de les nostres tasques.

 

Aquests principis donen forma als nostres objectius i valors, a la forma en que tractem a les persones i portem a terme els nostres negocis.

Addicionalment, i com a exemplificació dels nostres valors i principis, volem descriure les següents metodologies de les principals aportacions de la filosofia japonesa, que identifiquen plena i inequívocament la nostra filosofia corporativa:

Pot descarregar el document corresponent aquí: