Inversions Intangibles
Propietat industrial (patents i marques) 12.850,00 €
Distintius de Qualitat Turística i Ambiental 25.375,00 €
Permisos, llicencies i documentació oficial 187.799,33 €
Pàgina Web 4.990,00 €
Aplicacions informàtiques 14.590,00 €
Màrqueting 95.110,00 €
Arquitecte i enginyer 107.098,00 €
Total Inversions Intangibles 447.812,33 €
 
Inversions Materials
Contracte i compromís terrenys 21.850,00 €
Edificació i construcció dels edificis 2.295.510,00 €
Alta de subministres 4.200,00 €
Altres actuacions 115.000,00 €
Subtotal 2.436.560,00 €
Equipaments i mobiliari 407.753,00 €
Corporatiu 48.439,00 €
Edifici Principal 37.433,00 €
Habitacions i Suites 197.756,00 €
Edifici Polivalent 22.736,00 €
Daiyokujo i Jardí 29.889,00 €
Altre mobiliari i decoració 71.500,00 €
Equips de procés d’informació 14.179,00 €
Aprovisionament material recanvi habitacions 6.000,00 €
Vestuari i equipament corporatiu 2.000,00 €
Vehicle corporatiu 30.389,89 €
Total Inversions Materials 2.896.881,89 €
 
Costos de constitució 891,00 €
Fons de provisió per a insolvències 120.000,00 €
TOTAL INVERSIONS 3.465.585,22 €